HORSE RIDING

Paros Kite Horse Riding

 

Type

1 HOUR

6 HOURS

10 HOURS

Lesson 30€ p/p 140€ p/p 210€ p/p
Riding 40€ p/r n/a n/a

Paros Kite Horse Riding

Paros Kite Horse Riding